Autogestió econòmica

Aquest és un projecte sense ànim de lucre que es fonamenta en el treball voluntari de tots els seus membres. Cap activitat que s’organitzi dins de l’espai o des del col·lectiu mai serà remunerada.

El col·lectiu es defineix a si mateix com autofinançat és a dir que ha de ser la pròpia assemblea qui busqui els mitjans de finançament necessaris per dur a terme la seva activitat utilitzant els seus propis recursos:

  • Festes o activitats d’Autogestió: Oferir al poble activitats lúdiques alternatives a les ja ofertades, les Festes d’Autogestió pretenen ser una alternativa a l’oci nocturn on un dels puntals indispensables és que l’entrada és gratuïta i els preus de les begudes són ajustats.
  • Les entrades voluntàries i simbòliques en algunes activitats: Hi ha activitats que per la seva complexitat i nivell no es poden oferir de forma gratuïta.
  • La cafeteria del local: Amb intenció de vendre productes als socis del centre social a preus populars durant les activitats realitzades.
  • Quotes de soci: Relacions d’apadrinament voluntari.
  • Subvencions: El col·lectiu no acceptarà subvencions provinents de fons públics o privats. L’assemblea decidirà en cas que sigui necessari l’acceptació de subvencions en espècies (no econòmiques) provinents de fons públics o privats, però sempre fomentant la col·laboració entre entitats, associacions o petits comerços locals.

Les diferents formes d’autofinançament son innumerables i variades com per intentar fer-ne un catàleg. Els límits els posa únicament la imaginació col·lectiva del grup a l’hora de trobar aquestes vies.

Les operacions bancàries, quan sigui necessari, és faran únicament a través de la banca o caixa ètica.

Tots els ingressos seran recollits per tresoreria qui els distribuirà, amb el consens de l’assemblea, a les comissions que hagin presentat la fitxa amb un pressupost.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>