Autogestió política

L’estructura política del centre social es divideix en dos àmbits. L’assembla com a decisiu i les comissions com a executiu.

Assemblea

El màxim òrgan polític del centre social és l’assemblea composta per tots els membres que formen part del projecte, la responsabilitat i la bona gestió de l’espai dependran completament d’aquesta.

Tot i això, per una qüestió d’agilitat, pràctica i eficiència, s’han dividit les competències d’aquesta en quatre àmbits diferents:

  • L’Assemblea General Semestral dicta unes línies d’actuació anuals en cadascun dels àmbits i cedeix la gestió quotidiana o executiva a l’Assemblea Setmanal, reservant-se així les qüestions més importants com les de modulació, canvi d’usos ordinaris, usos extraordinaris i altres qüestions de rellevància general. S’en fan dues a l’any una al Maig i una al Novembre.
  • L’ Assemblea Setmanal és on es posen en comú les línies de treball de totes les comissions, així com la coordinació entre elles i la calendarització de les activitats. També s’utilitzen per prendre decisions com a col·lectiu en qualsevol àmbit.
  • L’ Assembla Extraordinària es convocarà en moments puntuals per tal de tractar únicament un fet concret, com ara una activitat de gran format o un fet urgent que necessiti de l’opinió de tots els membres del col·lectiu.

En totes aquestes assemblees les decisions es prenen per consens. Això vol dir que s’intentarà arribar sempre que es pugui a un acord entre els diferents punts de vista. D’aquesta manera es garanteix la representació de la minoria. La majoria respecta a la minoria adequant la proposta i la minoria respecta la majoria sabent cedir.

L’Associació Rissaga és una entitat a part, creada davant la necessitat de gestionar tràmits legals i els seus responsables no tenen cap quota de poder menys quan les accions de l’assemblea puguin dur conseqüències legals.

Els responsables legals de l’Associació Rissaga es podran modificar en Assemblea Extraordinària o General Semestral, és podran donar d’alta nous membres o donar de baixa aquells que ho sol·licitin.

Àmbit Figures convocades Ordre del dia i competències.
Assemblea General Semestral 

(Novembre)

 

– Secretaris 

– Tresorers

– Representants de les comissions.

– Membres.

 

Màxim òrgan de decisió. 

– Memòria i valoració de l’any passat.

– Projecte del nou any.

– Replantejament orgànic (RRI, Ideari, Organigrama, Papers associació i canvi de representants legals)

– Estat de comptes

– Pressupost pròxim any.

Assemblea General Semestral 

(Maig)

– Secretaris 

– Tresorers

– Representants de les comissions.

– Membres.

 

Màxim òrgan de decisió. 

– Valoració del projecte d’any.

– Plantejament de línies i àmbits d’actuació general.

– Línies de gestió de pressupost semestral i estat de comptes.

– Coordinació general de les comissions.

Assemblea Setmanal – Secretaris 

– Tresorers

– Representants de les comissions.

– Membres.

Obligatorietat d’assistència mínima d’un representant de cada comissió

Màxim òrgan de decisió. 

– Seguiment de l’execució de les línies proposades per l’assemblea general en tots els àmbits.

– Coordinació comissions.

– Calendarització.

– Gestió quotidiana local.

– Presentació de noves comissions, acceptació d’aquestes en funció de les línies de l’assemblea semestral.

Assemblea Extraordinària 

(fet puntual)

– Secretaris 

– Tresorers

– Representants de les comissions.

– Membres.

Màxim òrgan de decisió. 

– Extraordinaris.

Comissions 

 

– Representants de la comissió. 

– Membres de la comissió.

– Qüestions internes del projecte del grup estable.  

– Elaboració de la fitxa de comissió.

Comissions

Les comissions són petits grup de treball centrats en un projecte concret.

Cada comissió ha de tenir un o varis responsables que assisteixin a l’Assemblea Setmanal amb regularitat per garantir una bona coordinació del centre social.

Per a crear una comissió simplement s’ha de presentar la Fitxa de Comissió (la podeu trobar al final del document) a l’Assemblea Setmanal i rebre la seva acceptació. En aquesta fitxa és on s’ha de detallar el pressupost inicial per l’activitat o les estratègies d’autogestió.

Les comissions s’han de finançar a si mateix el màxim possible. L’assemblea ajudarà en la mesura que sigui possible aquelles comissions que ho demanin o ho necessitin per l’execució del seu projecte.

Al finalitzar l’any o al dissoldre’s cada comissió ha de presentar als tresorers un estat de comptes clar.

Tipus Àmbit Responsabilitats
Comissions organitzatives 

(mínim dos membres a cada una)

Secretaria – Convocar a tots els membres enviant l’ordre del dia. 

– Preparar l’ordre del dia, passar acta i arxivar-les.

– Enviar les actes per correu electrònic a tots els membres.

– Recollir i arxivar les fitxes d’activitat de les comissions.

– Fer les gestions legals pròpies d’Associació.

– Canvien cada any o quan ho sol·licitin.

Tresoreria – Manipulen i porten el control dels diners de l’assemblea. Són els encarregats de demanar els estats de comptes a totes les comissions i fer-ne el seguiment. 

– Han de presentar a l’Assemblea General Semestral de final d’any la memòria de comptes i pressupost pel següent any.

– Canvien cada any o quan ho sol·licitin.

Comissions permanents Informàtica Manté al dia la pàgina web i xarxes socials. Així com de la llista de correu electrònic i del calendari de “Google”.
Cartellisme Fan el disseny dels logotips, cartells, pamflets o documents necessaris per la difusió d’actes, activitats o esdeveniments. 

Però en cap cas són els únics encarregats de la divulgació d’aquest material, tota l’assemblea ha de participar de repartir-la i fer-la pública.

Punt de trobada “Kafeta” Mantenir el local obert. 

Ser una font de finançament del projecte en general.

Oferint beguda i menjar variat, que segueixi al màxim els criteris del consum crític, de qualitat i a preus populars.

Informar d’una manera clara, sincera i engrescadora del projecte del col·lectiu.

Manteniment del local Vetllen pel manteniment de la infraestructura, el material i la coordinació amb les altres entitats amb les quals es comparteix el local.
Comissions Puntuals ( depenent del projecte) Creades per un projecte en concret, amb un àmbit d’actuació determinat.
Subcomissions Grups de coordinació dins de les comissions. Comissions per ajudes concretes a una comissió. Els integrants de les subcomissions no tenen per a que estar dins la comissió mare. Per exemple: els que van a fer la compra per un dinar o els cuiners.

 

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>