Preàmbul

Col·lectiu Rissaga és un grup de persones variat amb uns objectius comuns, principalment la creació d’un centre social autogestionat i independent del poder establert dins Ciutadella.

L’objectiu principal és aconseguir un espai físic d’intercanvi d’idees i pensaments. Un espai on es puguin organitzar activitats sense dependre de ningú apart dels propis integrants del col·lectiu. Així com fomentar uns valors aprovats a l’assemblea i cercar punts en comú i no divergents. Potenciar l’ús de les assemblees en la presa de decisions. I per suposat, no s’hauria d’oblidar, el fet de divertir-nos, crear sentiments de grup i de cohesió social mitjançant activitats de lleure, culturals, artístiques, polítiques…

Basar-nos en aquests conceptes i en aquests valors a nivell individual i de col·lectiu és la base per mantenir la coherència i no desviar-nos per aconseguir un centre social autogestionat i independent.

 

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>