Gestió d’infraestructura

L’assemblea ha de tenir un ampli poder de decisió sobre l’espai físic del que disposi, sigui quina sigui la seva condició. Si en algun moment l’assemblea no disposa d’un espai propi, haurà de vetllar per aconseguir-ne un i serà el seu objectiu prioritari.

Recerca del local

La intenció inicial és cercar un local on poder dur a terme tot el que sorgeixi cultural, social i polític sempre que sigui coherent amb el nostre ideari. També es podran fer activitats externes, per apropiar-se d’espais públics infrautilitzats o no pensats per fer activitats.

La recerca de locals s’ha realitzat partint de varis punts i els resultats han estat els següents:

 • Pagar lloguer: la majoria dels casos és a un preu desorbitat i ens duria més temps l’autofinançament que el propi projecte.
 • Registre de propietats: cercar locals afectats per plans o que simplement no s’estan utilitzant. Té l’inconvenient de que hem de conèixer un antic propietari.
 • Administració pública: Sembla una de les vies més raonables però tot dependrà de l’espai que estiguin disposats a cedir-nos i les seves condicions.
 • Okupació: en la conjuntura social actual del poble pot ser contraproduent.
 • Compra: qui hi està disposat a cedir-la després?

Necessitats del local

L’espai que es necessita per la creació d’un centre social ha de reunir les següents condicions:

 • Ser un espai gros, que no delimiti a les activitats que s’hi puguin realitzar a dins.
 • Un espai totalment autònom de la conjuntura política al poder.
 • Necessitem un espai amb diferents dependències, per poder realitzar activitats paral·leles, a més d’una sala polivalent que pugui acollir macro esdeveniments com concerts, circ, cafeteria, tallers, etc…
 • Que tingui terreny exterior suficient per poder muntar un hort o fer un simple dinar popular.
 • Estem disposats a assumir les despeses econòmiques i humanes que suposa la rehabilitació i l’acondicionament dels espais. Però seria bo, al ser un recurs social i en cas de que els diàlegs amb l’administració prosperin, l’ajuntament tingués la voluntat d’assumir les despeses de llum i aigua.
 • Que l’estructura de l’edifici estigui en unes condicions mínimes de seguretat. No volem que estigui nou, de fet necessitem fer un procés de rehabilitació com a part del creixement del col·lectiu, però ara mateix tampoc disposem dels recursos econòmics ni humans per dur a terme una construcció complexa.
 • Un espai que estigui relativament al centre, però on sigui difícil molestar als veïns i que sigui de fàcil accés.
 • Un espai que ens ofereixi identitat. No busquem espais impersonals dissenyats per instàncies externes que desconeixen les necessitats del col·lectiu. Tampoc ens agradaria haver de compartir l’espai propi d’una altra associació, tot i que no descartem la opció, que un cop rehabilitat el nostre local, es pugui arribar a acords amb altres entitats per tal de compartir-lo.

Pla d’usos del centre social

Protocol de cessió

Entitats: Activitats sense afany de lucre individual. Dins l’horari del local i en compliment del reglament d’usos.

Personal: No. Activitats de caire personal que siguin interessants pel projecte s’hauran de reconvertir en comissions.

(Les entitats que ja empraven el local queden exemptes d’aquest protocol.)

Manteniment

Cafeta: Fa net la seva zona, cuina i lavabo. Compra el material de neteja.

Assemblea: Vidres, escales, altres sales si fa falta.

Comissió: Responsabilitat quan es faci cosa: recollir.

Manteniment: Bricolatge, electricitat, fontaneria.

Horaris

Horari d’ús habitual: de 8 a 24 per no molestar veïns.

Horaris excepcionals: han de passar per assemblea i ser aprovats.

Convivència

Dret d’admissió: el que no compleixi el pla d’usos no és benvingut.

No es pot fumar dins el local baix cap pretext.

Els animals hauran de romandre a l’entrada del local. Exceptuant cans guies.

Es pot dur menjar extern sempre i quan es faixi ús de la cafeta.

No es pot dur beguda externa.

Es podrà pernoctar en el local sempre i quan s’hagi xerrat en l’assemblea.

S’ha de respectar el descans dels veïns: no hem de fer renou.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>